Program

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY

26. DUBNA – pátek

Místo konání: Celetná 20, místnost C139

9:00–9:30 Registrace účastníků

9:30–9:45 Slavnostní zahájení

9:45–10:15 Lucie Saicová Římalová; Karel Šebesta – plenární přednáška

10:15–10:30 Občerstvení

 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. ČEŠTINA V ČÍNSKÉM A KOREJSKÉM KONTEXTU

Moderuje Lucie Saicová Římalová

10:30–10:50 Weizhu XU – Bohemistika v Číně a její poslání v nové době

10:50–11:10 Melissa Shih-hui LIN – Some Discussions on Static and Dynamic Spatial Expressions in Czech and Chinese – A Learner Corpus-based Approach

11:10–11:30 Huanhuan CHEN – Uplatnění čínských absolventů bohemistických studií na trhu práce v posledních deseti letech

11:30–11:50 Kyuchin KIM – O překladech české literatury do korejštiny a o vyučování české literatury v Koreji

11:50–12:15 Diskuse

12:15–14:00 Oběd

 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY.

ČÍNŠTINA, KOREJŠTINA A ČEŠTINA VE VÝUKOVÉ INTERAKCI

Moderuje Svatava Škodová

14:00–14:20 Marián SLOBODA – Překládání Prahy: využití jazykové krajiny pro účely jazykové výuky

14:20–14:40 Inchon KIM – Vybrané slovosledné problémy u korejských studentů češtiny a jejich zohlednění ve výuce

14:40–15:00 Tomáš HORÁK – Problematika osvojení korejštiny v rámci oborové výuky koreanistiky se zaměřením na morfologicko-syntaktické rysy korejského lexika

15:00–15:20 Diskuse

15:20–16:00 Občerstvení

16:00–18:30 Kulturní program. Komentovaná procházka po Praze (Tomáš Vučka)

 

27. DUBNA – sobota

Místo konání: Hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha, místnost 18

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY – TŘI SYSTÉMY

Moderuje Ivana Bozděchová

 

9:00–9:20 Svatava ŠKODOVÁ – Zachycení pohybových událostí v textech čínských nerodilých mluvčí češtiny

9:20–9:40 Wei-lun LU – Character learning as a possible factor in the change of individual cognitive style

9:40–10:00 Božena BEDNAŘÍKOVÁ – Jak funguje česká věta a jak to poznat

10:00–10:20 Youngran KWAK – Speech level shifts in Czech and Korean

10:20–10:40 Diskuse

 

10:40–11:00 Občerstvení

POSTEROVÁ SEKCE – V průběhu občerstvení bude možné diskutovat o příspěvcích v podobě posterů

Kateřina HEJNIŠOVÁ – Sloveso JÍT jako základní prvek prostorové událost

Pavlína VONDRÁČKOVÁ – Čínští studenti češtiny a výslovnost / Bohemistika na Šanghajské univerzitě mezinárodních studií

 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. TŘI VÝUKOVÉ KONTEXTY

Moderuje Milan Hrdlička

 

11:00–11:20 Radoslav ĎURAJKA – Niekoľko poznámok o výučbe slovenčiny na HUFS

11:20–11:40 Blanka FERKLOVÁ – Specifika výuka korejštiny na oboru Korejština pro hospodářskou praxi

11:40–12:00 Eva ROUBALOVÁ – Výuka češtiny za Velkou zdí

12:00–12:20 Diskuse

 

12:20–14:30 Oběd

 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. POHYB, PROSTOR A ČAS VE TŘECH JAZYCÍCH

Moderuje Karel Šebesta

14:30–14:50 Zdeněk STARÝ – Time and Space: the language clinch

14:50–15:10 Milan Hrdlička – Prostorová dimenze ve výuce češtiny pro cizince (se zřetelem k předložkovým spojením s významem lokálním)

15:10–15:30 Jitka VEROŇKOVÁ, Petra POUKAROVÁ – „Promiňte, cestou dlouhou, nebo druhou?“ Ke srozumitelnosti českého projevu u studentů s mateřštinou čínštinou

15:30–15:50 Ilona Starý KOŘÁNOVÁ – Prostorové zobrazení některých vidových významů v češtině

15:50–16:10 Diskuse

 

16:10 ZÁVĚREČNÉ SLOVO

 

29. DUBNA – pondělí

Místo konání: Hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha, místnost 18

JEDEN KORPUS – TŘI JAZYKY. KORPUSOVÝ WORKSHOP

Moderuje Karel Šebesta

9:00–9:45 Alexandr ROSEN – Learner corpora: annotation and search tools vs. users‘ needs and expectations

9:45–10:30 Tomáš JELÍNEK – Automatic error tagging of Czech learner corpora

 

ZÁVĚR SYMPOZIA